0:00
/
0:00

Sao Tôi Lại Đẹp Như Thế Này /我怎么这么好看 (Live) - Trần Phẩm Tuyên (Ju Chen), Phùng Nhược Hàng (Feng Ruo Hang), Khổng Tuyết Nhi (Snow Kong), Lâm Tiểu Trạch (Hana Lin), Ngu Thư Hân (Esther Yu)

459,974

Lời bài hát: Sao Tôi Lại Đẹp Như Thế Này /我怎么这么好看 (Live)

Ca sĩ: Trần Phẩm Tuyên (Ju Chen), Phùng Nhược Hàng (Feng Ruo Hang), Khổng Tuyết Nhi (Snow Kong), Lâm Tiểu Trạch (Hana Lin), Ngu Thư Hân (Esther Yu)


我让 天地 焕然 一下灿烂(服啦 服啦)
Wǒ ràng tiān dì huàn rán yī xià càn làn (fú la fú la)
I give a new glow to the earth (i’ll take it take it)

我让 年华 猛然 一下慌乱(服啦 服啦)
Wǒ ràng nián huá měng rán yī xià huāng luàn (fú la fú la)
I make the festival more exciting (i’ll take it, take it)

我让 空气 醉然 一下酥软(服啦 服啦)
Wǒ ràng kōng qì zuì rán yī xià sū ruǎn (fú la fú la)
I make the air drunk (i’ll take it, take it)

整个 地球 油然 围着我转(Yeah Yeah)
Zhěng gè dì qiú yóu rán wéi zhe wǒ zhuǎn (Yeah Yeah)
The whole earth orbits around me (Yeah Yeah)

我让 小鸟 欣然 围着赞叹(服啦 服啦)
Wǒ ràng xiǎo niǎo xīn rán wéi zhe zàn tàn (fú la fú la)
I make birds call out in amazement (i’ll take it, take it)

我让 花朵 嫣然 围着摇颤(服啦 服啦)
Wǒ ràng huā duǒ yān rán wéi zhe yáo chàn (fú la fú la)
I make flowers look pretty, as they sway in the wind (i’ll take it, take it)

我让 鱼儿 跃然 围着追赶(服啦 服啦)
Wǒ ràng yú er yuè rán wéi zhe zhuī gǎn (fú la fú la)
I make fishes jump and chase me (i’ll take it, take it)

秀色 饱餐 当然 万物喜欢(Yeah Yeah)
Xiù sè bǎo cān dāng rán wàn wù xǐ huān (Yeah Yeah)
A wonderful meal is loved by any living thing (Yeah Yeah)

我让 矜持 怦然 撩起波澜(Wu Wu)
Wǒ ràng jīn chí pēng rán liāo qǐ bō lán (Wu Wu)
I make people feel a rollercoaster ride of emotions (Wu wu)

我让 麻木 盎然 撩起梦幻(Wu Wu)
Wǒ ràng má mù àng rán liāo qǐ mèng huàn (Wu Wu)
I make dreams abundant and numbing (Wu wu)

我让 人们 沸然 撩起呐喊(Wu Wu)
Wǒ ràng rén men fèi rán liāo qǐ nà hǎn (Wu Wu)
I make people angry and make them scream (Wu wu)

哎呀 妈呀 天呐 怎么办
Āi yā mā ya tiān nà zěn me bàn
Aiyah Oh my god what to do?

我 怎么 这么好看!
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn!
How am I this good looking!

Whatcha gonna say? No way?
漂亮不是罪 (绝对)
Piào liang bù shì zuì (Jué duì)
Being pretty is not a sin (definitely not)

这么好看怎么办
Zhè me hǎo kàn zěn me bàn
I’m so good looking, what to do?

Let me here you say

我 怎么 这么好看!(Ok 怎么这么美)
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn! (Ok zěn me zhè me měi)
How am I this good looking! (Ok why am I this pretty)

这么好看怎么办 (So Great)
Zhè me hǎo kàn zěn me bàn (So Great)
I’m so good looking, what to do? (So Great)

我 怎么 这么好看!
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn!
How am I this good looking!

Hey come on everybody
Come on everybody everybody, everybody come on
Hey everybody everybody come on
Come on everybody body

我 怎么 这么好看!
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn!
How am I this good looking!

什么都会什么都
Shén me doū huì shén me dōu
I know how to do everything

用我的美把你淹没
Yòng wǒ dì měi bǎ nǐ yān mò
Overwhelm you with my beauty

这是个Party (Wow)太耀眼Say Sorry
Zhè shì gè Party (Wow) tài yào yǎn Say Sorry
This is a party, (wow) I’m too dazzling so I say sorry

漂亮不是我的罪
Piào liang bù shì wǒ de zuì
Being pretty is not my sin

想要刺激你的Play
Xiǎng yào cì jī nǐ de Play
A play to provoke you

看我的pretty pretty face
Kàn wǒ de pretty pretty face
Look at my pretty pretty face

我让 天地 焕然 一下灿烂(服啦 服啦)
Wǒ ràng tiān dì huàn rán yī xià càn làn (fú la fú la)
I give a new glow to the earth (i’ll take it take it)

我让 年华 猛然 一下慌乱(服啦 服啦)
Wǒ ràng nián huá měng rán yī xià huāng luàn (fú la fú la)
I make the festival more exciting (i’ll take it, take it)

我让 空气 醉然 一下酥软(服啦 服啦)
Wǒ ràng kōng qì zuì rán yī xià sū ruǎn (fú la fú la)
I make the air drunk (i’ll take it, take it)

整个 地球 油然 围着我转(Yeah Yeah)
Zhěng gè dì qiú yóu rán wéi zhe wǒ zhuǎn (Yeah Yeah)
The whole earth orbits around me (Yeah Yeah)

我让 小鸟 欣然 围着赞叹(服啦 服啦)
Wǒ ràng xiǎo niǎo xīn rán wéi zhe zàn tàn (fú la fú la)
I make birds call out in amazement (i’ll take it, take it)

我让 花朵 嫣然 围着摇颤(服啦 服啦)
Wǒ ràng huā duǒ yān rán wéi zhe yáo chàn (fú la fú la)
I make flowers look pretty, as they sway in the wind (i’ll take it, take it)

我让 鱼儿 跃然 围着追赶(服啦 服啦)
Wǒ ràng yú er yuè rán wéi zhe zhuī gǎn (fú la fú la)
I make fishes jump and chase me (i’ll take it, take it)

秀色 饱餐 当然 万物喜欢(Yeah Yeah)
Xiù sè bǎo cān dāng rán wàn wù xǐ huān (Yeah Yeah)
A wonderful meal is loved by any living thing (Yeah Yeah)

我让 矜持 怦然 撩起波澜(Wu Wu)
Wǒ ràng jīn chí pēng rán liāo qǐ bō lán (Wu Wu)
I make people feel a rollercoaster ride of emotions (Wu wu)

我让 麻木 盎然 撩起梦幻(Wu Wu)
Wǒ ràng má mù àng rán liāo qǐ mèng huàn (Wu Wu)
I make dreams abundant and numbing (Wu wu)

我让 人们 沸然 撩起呐喊(Wu Wu)
Wǒ ràng rén men fèi rán liāo qǐ nà hǎn (Wu Wu)
I make people angry and make them scream (Wu wu)

哎呀 妈呀 天呐 怎么办
Āi yā mā ya tiān nà zěn me bàn
Aiyah Oh my god what to do?

我 怎么 这么好看!
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn!
How am I this good looking!

Whatcha gonna say? No way?

漂亮不是罪 (绝对)
Piào liang bù shì zuì (Jué duì)
Being pretty is not a sin (definitely not)

这么好看怎么办
Zhè me hǎo kàn zěn me bàn
I’m so good looking, what to do?

Let me here you say Ok

我 怎么 这么好看!( 怎么那么美)
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn! ( zěn me nà me měi)
How am I this good looking! (why am I this pretty)

这么好看怎么办 (So great)
Zhè me hǎo kàn zěn me bàn (So great)
I’m so good looking, what to do? (So great)

我 怎么 这么好看!
Wǒ zěn me zhè me hǎo kàn!
How am I this good looking!
Xem toàn bộ