0:00
/
0:00

Yêu Bản Thân Nhiều Hơn / 爱自己更深 - Lữ Khẩu Khẩu (Lu Kou Kou)

114,876

Lời bài hát: Yêu Bản Thân Nhiều Hơn / 爱自己更深

Ca sĩ: Lữ Khẩu Khẩu (Lu Kou Kou)


Zěnme yuè shì zàiyì yuè kàn bù qīng
Zěnme yuè shì rènzhēn yuè bù qīngxǐng
Péngyǒu shuō dehuà wǒ dū tīng bù jìnqù
Shuō zhè duàn gǎnqíng bù zhí wǒ láo fèi láoxīn

Zhōngyú kàn qīng nǐ biéyǒuyòngxīn
Yuè shì fùchū nǐ yuè shì tānxīn
Gěi wǒ zuìhòu de wěn
Yuánlái jiù zhǔnbèi yào bù fù zérèn

Rúguǒ nǐ zhēn de dǎsuàn bù wén bù wèn
Rúguǒ jiù zhèyàng fàngxià wǒ yīgè rén
Míngtiān wǒ xuézhe zìjǐ xiāohuà shānghén
Chéngwéi gèng zhídé dǒngdé bèi ài de rén

Dōu guàiwǒ bù yuàn xiāngxìn nǐ shì huàirén
Dōu guàiwǒ yīxiāngqíngyuàn yòng qíng tài shēn
Xièxiè nǐ zhōngyú ràng wǒ huīfù dānshēn
Xuéhuì ài zìjǐ gēngshēn

Zhōngyú kàn qīng nǐ biéyǒuyòngxīn
Yuè shì fù chū nǐ yuè shì tānxīn
Gěi wǒ zuìhòu de wěn
Yuánlái jiù zhǔnbèi yào bù fù zérèn

Rúguǒ nǐ zhēn de dǎsuàn bù wén bù wèn
Rúguǒ jiù zhèyàng fàngxià wǒ yīgè rén
Míngtiān wǒ xuézhe zìjǐ xiāohuà shānghén
Chéngwéi gèng zhídé dǒngdé bèi ài de rén

Dōu guàiwǒ bù yuàn xiāngxìn nǐ shì huàirén
Dōu guàiwǒ yīxiāngqíngyuàn yòng qíng tài shēn
Xièxiè nǐ zhōngyú ràng wǒ huīfù dānshēn
Xuéhuì ài zìjǐ gēngshēn
Xem toàn bộ