0:00
/
0:00

R&B All Night (Thanh Xuân Có Bạn 2) - Tống Hân Nhiễm (Song Xin Ran), Đới Yến Ni (Flora Dai), Cát Hâm Di (Ge Xin Yi), Vương Thừa Tuyển (Sharon Wang), Vương Uyển Thần (Wang Wan Chen)

242,483

Lời bài hát: R&B All Night (Thanh Xuân Có Bạn 2)

Ca sĩ: Tống Hân Nhiễm (Song Xin Ran), Đới Yến Ni (Flora Dai), Cát Hâm Di (Ge Xin Yi), Vương Thừa Tuyển (Sharon Wang), Vương Uyển Thần (Wang Wan Chen)


Chưa có lời bài hát
Xem toàn bộ