0:00
/
0:00

Sinh Động / 栩栩 (Tam Thiên Nha Sát OST) - Hoàng Thi Phù HBY

117,326

Lời bài hát: Sinh Động / 栩栩 (Tam Thiên Nha Sát OST)

Ca sĩ: Hoàng Thi Phù HBY


Fēnfēnyángyáng
Xībó pù màntiān xiāosè
Hǎosì yīzhèn piāobó ér lái de fēng
Yīgè yīgè jìyì zài shǎnshuò

Xiǎng shēnshǒu qù chùmō
Dāngshí wànbān chǒng shē què zhuǎnyǎn érguò
Líng líng sàn sàn
Sā luò línghún jǐ piàn suì pò

Yóurú yīduàn shīqù huíyì de gē
Yuè shì huái miǎn yuè shì wúshēng yìng hè
Bìjìng tiānzhēn zǎoyǐ xiāomó
Tā zài mèng lǐ bānbó

Zǔchéng quánxīn de yīgè wǒ
Cóng jīn érhòu
Yīgè rén làngjì huàchéng yī lǚ yānbō
Zài chóuhèn de xuánwō

Rúhé zuòchū yīgè juézé
Yú qián qíng cōngcōng yī chǎng de guòkè
Cìyǔ wǒ nàxiē hánlěng yǔ kùrè
Shǐ wǒ zúgòu xiān huó

Zuì yīng dé xǔxǔrúshēng
Gū gūdān dān
Quánsuō xīndǐ mǒu gè jiǎoluò
Hǎosì yī tuán shāo chéng huījìn de huǒ

Yuè shì xiǎngniàn yuè shì bù kěn sùshuō
Zhídào yǔ nǐ jiùcǐ biéguò
Shéi yě wúfǎ zhēngtuō
Mìngyùn lǐ de qǐchéngzhuǎnhé

Cóng jīn érhòu
Yīgè rén làngjì huàchéng yī lǚ yānbō
Zài chóuhèn de xuánwō
Rúhé zuòchū yīgè juézé

Rú qián qíng cōngcōng yī chǎng de guòkè
Cìyǔ wǒ nàxiē hánlěng yǔ kùrè
Shǐ wǒ zúgòu xiān huó
Zuì yīng dé xǔxǔrúshēng

Cóng jīn érhòu
Yīgè rén làngjì huàchéng yī lǚ yānbō
Zì míméng zhōng chuānguò
Cái biànrèn chū yǎndǐ jiānghé

Xiǎng zài yǔ nǐ kàn huā kāi yú huā luò
Rújīn què xún bù dào nǐ de lúnkuò
Shìfǒu hái néng yìngzhe

Nǐ yǎndǐ xǔxǔrúshēng
Shìfǒu hái néng yìngzhe
Nǐ yǎndǐ xǔxǔrúshēng
Xem toàn bộ