0:00
/
0:00

Thập Diện Mai Phục 2 / 十面埋伏2 (Live) - Dụ Ngôn (Yu Yan), Tằng Khả Ny (Zeng Ke Ni), Từ Tử Nhân, Tống Chiêu Nghệ, Thái Trác Nghi (Joey Chua)

622,006

Lời bài hát: Thập Diện Mai Phục 2 / 十面埋伏2 (Live)

Ca sĩ: Dụ Ngôn (Yu Yan), Tằng Khả Ny (Zeng Ke Ni), Từ Tử Nhân, Tống Chiêu Nghệ, Thái Trác Nghi (Joey Chua)


Xiǎng shí xiàn wǒ xin li zhuang de péng pài
Ràng shí jian lái jué dìng ni wo zhi jian de chéng bài
Kàn gu jin bú duàn jiao tì de shèng shuai
Rùo zhe men cóng lái dou zài bi jiao shúi hùi pao de gèng kuài

Suí wǒ lái ràng wǒmen dōngzhēng xī zhàn
Cóng wèi bài yīzhí dōu bǎochí fēngdù piānpiān
Suí wo lái da pò suo you de ji ban
Chéng méng you ni guan zhào zhàn dào wo shen bian lái wéi wo da qì cheng yao

You rán jiàn qie kàn wo zi zhuó zì yin
Qù yuǎnfāng ràng wǒ chǔ shìbiàn kuānxīn
Céng yáo xiǎng ruò jing ke méi you cì qín
Kàn zhè sì miàn *** qiáng *** de tài tan xin

Zài yīcì yòng wǒ shúxī de kǒuwěn
Bié shi huài xiàn shí shìxin de tóu ying
Lùn chéng bài tán tian shàng xing zhuan dòu yí
Sì miàn chu ge de chù jìng bú lùn ni shì na zhong zhu yì

Zài yīcì yòng wǒ shúxī de kǒuwěn
Zhè yīcì yào ná chū bìshèng juéxīn
Yào xìnrèn zhè xiānghù pèihé de yóuxì
Nǎpà shì sìmiànchǔgē shí miàn máifú yěyǒu gēshēng

Lì bá shānhé qì gàishì
Shí bùlì xī zhuī bù shì zhuī bù shì zhuī bù shì
Zhuī bù shì xī kě nàihé kě nàihé
Yú xī yú xī nài ruòhé

Nàinàinàinàinàinài wǒ hé
Do it proof it do it proof it do it proof it
You rán jiàn qie kàn wo zi zhuó zì yin
Qù yuǎnfāng ràng wǒ chǔ shìbiàn kuānxīn

Céng yáo xiǎng ruò jing ke méi you cì qín
Kàn zhè sì miàn *** qiáng *** de tài tan xin
Zài yīcì yòng wǒ shúxī de kǒuwěn
Bié shi huài xiàn shí shìxin de tóu ying

Lùn chéng bài tán tian shàng xing zhuan dòu yí
Sì miàn chu ge de chù jìng bú lùn ni shì na zhong zhu yì
Zài yīcì yòng wǒ shúxī de kǒuwěn
Zhè yīcì yào ná chū bìshèng juéxīn

Yào xìnrèn zhè xiānghù pèihé de yóuxì
Nǎpà shì sìmiànchǔgē shí miàn máifú yěyǒu gēshēng
Lì bá shānhé qì gàishì
Shí bùlì xī zhuī bù shì zhuī bù shì zhuī bù shì

Zhuī bù shì xī kě nàihé kě nàihé
Yú xī yú xī nài ruòhé
Nàinàinàinàinàinài wǒ hé
Do it proof it do it proof it do it proof it
Xem toàn bộ