0:00
/
0:00

Mama-chinese Version (Live) - Kim Tử Hàm (Aria Jin), Lục Kha Nhiên (Lu Ke Ran), Ngụy Thần (Vicky Wei), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Hứa Hinh Văn (Xu Xin Wen)

766,147

Lời bài hát: Mama-chinese Version (Live)

Ca sĩ: Kim Tử Hàm (Aria Jin), Lục Kha Nhiên (Lu Ke Ran), Ngụy Thần (Vicky Wei), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Hứa Hinh Văn (Xu Xin Wen)


Chưa có lời bài hát
Xem toàn bộ