0:00
/
0:00

Có Chút Ngọt / 有点甜 (Live) - Phó Như Kiều (Fu Ru Qiao), Phí Thấm Nguyên (Fei Qin Yuan), Lâm Phàm (Freya Lim), Tần Ngưu Chính Uy (Luna Qin), Chu Lâm Vũ (Zhu Lin Yu)

639,425

Lời bài hát: Có Chút Ngọt / 有点甜 (Live)

Ca sĩ: Phó Như Kiều (Fu Ru Qiao), Phí Thấm Nguyên (Fei Qin Yuan), Lâm Phàm (Freya Lim), Tần Ngưu Chính Uy (Luna Qin), Chu Lâm Vũ (Zhu Lin Yu)


Chưa có lời bài hát
Xem toàn bộ