0:00
/
0:00

Lý Giao Duyên (Cải Lương) - Kiều Oanh

1,955

Lời bài hát: Lý Giao Duyên (Cải Lương)

Ca sĩ: Kiều Oanh


Trăm khúc sông đổ dồn về một bến anh chắng yêu nàng anh chắng yêu nàng anh đến mà chi đây
Hỡi nàng nàng ơi hỡi nàng nàng ơi anh chắng yêu nàng anh đến mà chi đây
Đấy với đây không dây mà buộc , em với anh chàng em với anh chàng không chuốc mà sao say
Hỡi chàng chàng ơi hỡi chàng chàng ơi em với anh chàng không chuốc mà sao say
Gặp nhau đây mời người xơi nước , xơi nước xơi trầu xơi nước xơi trầu sau kết mà nhân duyên
Hỡi nàng nàng ơi hỡi nàng nàng ơi xơi nước xơi trầu
Kết nhân duyên sợ chàng mà lắm lắm em sợ lắm chàng em sợ lắm chàng chưa kết mà đã phai
Hới chàng chàng ơi hỡi chàng chàn ơi em sợ lắm chàng chưa thắm mà đã phai
Thắm với phai nào ai mà có biết cái ngãi đá vàng cái ngãi đá vàng ta quyết mà yêu nhau
Hỡi chàng chàng ơi ta quyết mà yêu nhau
Xem toàn bộ