0:00
/
0:00

Từ Bi Ca - Thích Huyền Minh

5,821

Lời bài hát: Từ Bi Ca

Ca sĩ: Thích Huyền Minh


Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mau Ni Phật
Con xin chấp tay nguyện cầu cho thế giới
con xin chấp tay nguyện cầu cho chúng sinh
hãy mở lòng thương xóa niềm dâng hận
con xin chấp tay nguyện cần cho thế giới
con xin chấp tay nguyện cầu cho chúng sinh
nguyện cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy
nguyện cầu cây tình thương che mát loài người
Xem toàn bộ