Bảng xếp hạng bài hát Hàn Quốc

Bài Hát Album Video

Bảng Xếp Hạng Nhạc Hàn Quốc

1 Nghe nhạc Kill This Love - BlackPink

Kill This Love

BlackPink

3 Violeta - IZ*ONE

Violeta

IZ*ONE

4 Ca nhạc Four Seasons - Tae Yeon (SNSD)

Four Seasons

Tae Yeon (SNSD)

5 Nghe ca nhạc Solo - Jennie (BlackPink)

Solo

Jennie (BlackPink)

6 Tải nhạc Bon Bon Chocolat - Everglow

Bon Bon Chocolat

Everglow

7 Promise - Jimin (BTS)

Promise

Jimin (BTS)

8 Ca nhạc Spring - Park Bom, Sandara Park

Spring

Park Bom, Sandara Park

9 Nghe nhạc Vai Phản Diện - Shin Hyun Woo | Mp3 - Ca Nhạc

Vai Phản Diện

Shin Hyun Woo

10 Nghe ca nhạc Love Shot - EXO

Love Shot

EXO

11 Nghe nhạc Scenery - V (BTS)

Scenery

V (BTS)

12 Tải nhạc Beautiful Goodbye - Chen (EXO)

Beautiful Goodbye

Chen (EXO)

13 Nghe nhạc Blue - Tae Yeon (SNSD)

Blue

Tae Yeon (SNSD)

14 Nghe nhạc Universe - Min Hyun (NU'EST) | Bài hát - Nhạc Mp3

Universe

Min Hyun (NU'EST)

15 Nghe nhạc I Love You - EXID

I Love You

EXID

16 Nghe ca nhạc Idol - BTS (Bangtan Boys) | Mp3 - Ca Nhạc

Idol

BTS (Bangtan Boys)