Bảng xếp hạng bài hát Hàn Quốc

Bài Hát Album Video

Bảng Xếp Hạng Nhạc Hàn Quốc

1 Nghe nhạc Kill This Love - BlackPink

Kill This Love

BlackPink

3 Tonight / 이 밤 - Jin (BTS)

Tonight / 이 밤

Jin (BTS)

4 No One - Lee Hi, B.I

No One

Lee Hi, B.I

5 Nghe nhạc Me&You - EXID

Me&You

EXID

6 Nghe ca nhạc Love Shot - EXO

Love Shot

EXO

7 Promise - Jimin (BTS)

Promise

Jimin (BTS)

8 Violeta - IZ*ONE

Violeta

IZ*ONE

9 Ca nhạc Four Seasons - Tae Yeon (SNSD)

Four Seasons

Tae Yeon (SNSD)

10 Nghe nhạc Scenery - V (BTS)

Scenery

V (BTS)

11 Nghe nhạc Ah Yeah - WINNER

Ah Yeah

WINNER

12 Tải nhạc Bon Bon Chocolat - Everglow

Bon Bon Chocolat

Everglow

13 Nghe nhạc Breathe - AB6IX

Breathe

AB6IX

14 Ca nhạc Begin Again - Kim Jae Hwan

Begin Again

Kim Jae Hwan

15 Nghe ca nhạc Gotta Go - Kim Chung Ha

Gotta Go

Kim Chung Ha

16 Eclipse - GOT7

Eclipse

GOT7

17 Nghe nhạc L.O.V.E - Park Ji Hoon

L.O.V.E

Park Ji Hoon

18 Ca nhạc Spring - Park Bom, Sandara Park

Spring

Park Bom, Sandara Park

19 Nghe nhạc Bet Bet - NU'EST

Bet Bet

NU'EST

20 Tải nhạc Beautiful Goodbye - Chen (EXO)

Beautiful Goodbye

Chen (EXO)