Gửi Em Đấy / 给你呀

Anh Họ Khúc Giáp Của Em

Ca Dao Ánh Trăng / 月光謠

Mục Triết Hy (Mu Zhe Xi)

How Have You Been

Aaron Matthew Lim

Kiều Uyển / 乔婉 (DJ 名龙版 Remix)

Y Cách Tái Thính (Yi Ge Sai Ting)

Niệm Niệm / 念念 (Live)

Trương Thiều Hàm (Angela Chang)

No Thirsty

Hoa Thần Vũ

Tất Cả Mọi Người Đều Đang Chơi Điện Thoại / 所有人都在玩手机 (Live)

Dương Ngọc Oánh (Yang Yu Ying), Đổng Khiết (Angel Dong), Trình Lợi Sa (Cheng Lisha), Lý Huệ Trân (Jennifer Li), Đổng Tuyền

Mộc Lan / 木兰 (Live)

Tuyên Lộ (Lulu Xuan), Angela An (An Hựu Kỳ), Jia Qing (Giả Thanh), Trương Hinh Dư (Viann Zhang), Lý Phi Nhi (Monica Li Feier)

Lấp Lánh / 閃爍著

Quý Ngạn Lâm (Ji Yan Lin)

Kết Thúc

Tô Hạo

Bài Hát Dành Tặng Riêng Tôi (Live)

Dung Tổ Nhi (Joey Yung), Trần Tử Đồng (Tifa Chen)

© Copyright 2020 NgheNhac123.Com. All Rights Reserved