Bài Hát Nhạc Hoa

Yêu một người

Thái Chánh Tiêu (Samuel Tai)

Huyễn Cảnh / 幻境

Bất Tài, Nhị Thẩm, Lưu Lãng Đích Oa Oa

Hữu Đạo Thị Hiệp / 有道是侠

Giang Nam Thành, Đông Tử, Vong Nguyệt U, Lưu Lãng Đích Oa Oa, Tạp Tu Rui

Loan Ca Trục Lang Phi

Nhị Thẩm, Lưu Lãng Đích Oa Oa

Kiếm Chỉ Phong Lưu

Assen Tiệp, Lưu Lãng Đích Oa Oa

Nhà Thám Hiểm / 探险家

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Phẫn Nộ / 怒火

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Bất Cầu / 不求

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Hành Khất / 乞丐

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Đi Không / 走马

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Tưởng Tượng / 想象

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Động Vô Đáy / 无底洞

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Rõ Ràng / 明明

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Ái Thương

Katherine Lữ, Gong Tuấn

1 2 3 4 5 »