Chân Thật / 真实 (Live)

A Y Sa (A Yi Sha), Lâm Vi Hy (Lin Wei Xi), Mã Thục Quân (Ma Shu Jun), Thất Tuệ (Naho), Ngụy Kỳ Kỳ, Dương Vũ Đồng (ET Yang), Trác Y (Zhou Yi)

Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mĩ Nhân / 爱江山更爱美人 (Live) (Vietsub, Kara)

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning), Nhậm Hiền Tề (Richie Jen)

Một Bức Thư Tình / 一纸情书 (Mùa Âm Nhạc Vô Hạn 2018) (Vietsub, Kara)

Mao Bất Dịch (Mao Bu Yi), Nhạc Vân Bằng (Yue Yunpeng)

Hot Temper / 歹性底

Lưu Tích Quân (Sara Liu Xijun), MJ116

Lắng Nghe Anh / 聽你

Khâu Bì (Chiu Pi)

24 Billies / 24个比利 (Live)

Phù Giai (Fu Jia), Hà Mỹ Duyên (Hamy), Kim Cát Nhã (Gia Jin), Lâm Phàm (Freya Lim), Vương Xu Tuệ (Wang Shu Hui), Châu Tử Thiến (Jennifer Zhou)

Ánh Sáng / 光 (Giọng Ca Thiên Phú) (Vietsub)

Alec Su (Tô Hữu Bằng), Tô Vận Oánh (Su Yunying)

Ca Khúc Tốt Nghiệp / 毕业歌 (Mùa Âm Nhạc Vô Hạn 2018) (Vietsub)

Lý Vinh Hạo (Li Rong Hao), Trương Thiệu Cương (Zhang Shaogang), Vu Văn Văn (Kelly Yu), Nhạc Vân Bằng (Yue Yunpeng), Phù Long Phi (Jason Fu), Châu Tuấn Vĩ (Jacky Zhou), Mao Bất Dịch (Mao Bu Yi), Y Nhất (Yi Yi), Tiết Chi Khiêm (Joker Xue), Dương Địch

Bất Phục / 不服 (Live)

Uông Tô Lang (Silence Wang), Triệu Tiểu Đường (Zhao Xiao Tang), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Từ Tử Nhân (Roada Xu), Đới Manh (SNH48), Mạc Hàn (SNH48), Đoàn Nghệ Tuyền (Duan Yi Xuan)

Đừng Hỏi Tại Sao Lại Là Nhạc Disco + Tractor Sky / 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Tân Khố Tử Nhạc Đội (New Pants), Viên Vịnh Lâm (Cindy Yen), Hoàng Linh (Isabelle Huang), Lý Tư Đan Ni (Dany Lee), Vạn Thiến, Kim Thần (Gina Jin)

Thập Diện Mai Phục 2 / 十面埋伏2 (Live)

Hàn Đông, Triệu Tiểu Đường (Zhao Xiao Tang), Tôn Nhuế (Sun Rui), Trương Ngọc (Zhang Yu), Trần Giác (Chen Jue)

Cô Gái Mắt Một Mí / 单眼皮女生 (Live)

Đỗ Tử Di (Hannah Du), Mễ Lạp (Mi La), Tôn Mỹ Nam (Monster Sun), Vương Dao Dao (Wang Yao Yao), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Trương Sở Hàn (Zhang Chuhan)

I'm Not Yours (Live)

Lisa (BlackPink), Kim Tử Hàm (Aria Jin), Khổng Tuyết Nhi (Snow Kong), Lục Kha Nhiên (Lu Ke Ran), Lưu Vũ Hân (Young L€x), Ngu Thư Hân (Esther Yu), Tăng Khả Ni (Keni Zeng)

Sao Tôi Lại Đẹp Như Thế Này / 我怎么这么好看 (Live)

Trần Phẩm Tuyên (Ju Chen), Phùng Nhược Hàng (Feng Ruo Hang), Khổng Tuyết Nhi (Snow Kong), Lâm Tiểu Trạch (Hana Lin), Ngu Thư Hân (Esther Yu)

Không Cần Phải Đoán / 不用去猜 (Live)

Jony J, Lâm Phàm (Freya Lim), NINEONE, Vương Thừa Tuyển (Sharon Wang), Trương Sở Hàn (Zhang Chuhan)

Play (Live)

An Kỳ (An Qi), Cát Hâm Di (Ge Xin Yi), Hoàng Hân Uyển (Yennis Huang), Kim Tử Hàm (Aria Jin), Khổng Tuyết Nhi (Snow Kong), Ngụy Thần (Vicky Wei), Văn Triết (Hickey)

Sao Tôi Lại Đẹp Như Thế Này /我怎么这么好看 (Live)

Câu Tuyết Oánh (Gou Xueying), Trần Hân Uy (Chen Xin Wei), Hoàng Hân Uyển (Yennis Huang), NINEONE, Thượng Quan Hỷ Ái (Shang Guan Xi Ai)

Thập Diện Mai Phục 2 / 十面埋伏2 (Live)

Dụ Ngôn (Yu Yan), Tằng Khả Ny (Zeng Ke Ni), Từ Tử Nhân (Roada Xu), Tống Chiêu Nghệ (Kay Song), Thái Trác Nghi (Joey Chua)

Đừng Hỏi Rất Đáng Sợ / 别问很可怕 (Live)

Mạc Hàn (SNH48), Hàn Đông, Tống Chiêu Nghệ (Kay Song), Lâm Hy Á (Lin Xi Ya), Ngu Thư Hân (Esther Yu), Châu Lâm Thông (Zhou Lin Cong), Trương Lạc Phi (Dolly Zhang)

© Copyright 2020 NgheNhac123.Com. All Rights Reserved